DEENSK

RABIT ENGINEERING, s.r.o.,

 

Služby

Profesionálne služby v stavebníctve, výstavbe a realitách

Profesionálne služby vo všetkých aspektoch života stavebného projektu, ktoré pomáhajú našim klientom dosiahnúť skutočnú hodnotu ich nehnuteľností.

Poskytujeme klientom profesionálne služby od prvých zámerov a ideí, cez design, plánovanie, prípravu stavieb a realizáciu, po kolaudáciu, na dosiahnutie kontroly nad financiami, termínom a kvalitou a ich riadenie za účelom dosiahnutia maximálnej efektivity a efektívnosti pre všetky aspekty života nehnuteľnosti.

vyberte si z našej ponuky:
Development »
Architektúra a inžiniering »
Projektové riadenie a manažment »
Konzultačné a poradenské služby »
Technický a finančný manažment stavieb »
Stavebný a technický dozor »
TEAM Concept »



DAJTE NÁM VEDIEŤ A PRESVEDČTE SA SAMI ...

 

© Codes Creative Studio 2010

RABIT ENGINEERING, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 555 634 75, Fax: +421 2 555 772 05, E-mail: rabit@rabit.sk

Partneri

S-projekt

Benoy

ABCP

Kontakt

RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 555 634 75
Fax: +421 2 555 772 05
E-mail: rabit@rabit.sk