DEENSK

RABIT ENGINEERING, s.r.o.,

 

Služby

Profesionálne služby v oblasti životného prostredia

Profesionálne služby v oblasti životného prostredia stavebného projektu a súvisiacich činností, na dosiahnutie rovnováhy projektu a životného prostredia.

Poskytujeme klientom profesionálne služby v oblasti posudzovania, návrhu, monitoringu a auditu životného prostredia, jeho ochrany a stavebných projektov na dosiahnutie maximálnej efektivity a efektívnosti pre vzťah nehnuteľnosti a životného prostredia.

vyberte si z našej ponuky:
Architektúra a inžiniering »
Projektové riadenie a manažment »
Konzultačné a poradenské služby »
Posudky, analýzy a hodnotenia »
Enviromentálny audit »
Technický a finančný manažment stavieb »
Realizácia enviromentálnych stavieb »
TEAM Concept »DAJTE NÁM VEDIEŤ A PRESVEDČTE SA SAMI ...

 

© Codes Creative Studio 2010

RABIT ENGINEERING, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 555 634 75, Fax: +421 2 555 772 05, E-mail: rabit@rabit.sk

Partneri

S-projekt

Benoy

ABCP

Kontakt

RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 555 634 75
Fax: +421 2 555 772 05
E-mail: rabit@rabit.sk