DEENSK

RABIT ENGINEERING, s.r.o.,

 

Životné prostredie

Ťažobný priemysel

RIEŠENÉ LOKALITY: ložiská Šaštín-stráže, Šajdíkove Humence, Trstín, Sološnica, Hradište pod Vrátnom, Dechtice, Veľký Grob, Čierne polia – Nový Trh, Čakany, Lúky-Gergeľová, Kamenný Mlyn, Hontianske Trsťany-Hrondín, Okoč, Komjatice, Čáry, Zlaté Moravce, buková, boleráz, podzemné zásobníky zemného plynu Gajary-báden, Križovany nad Dudváhom, Cífer

Doprava

cesta I/50 Lipovník – Soroška – Jablonov nad Turňou, I/65 Nová baňa – Rudno nad Hronom, I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok cez Slovenskú Ľupču

Energetický priemysel

vedenie 2x400 kV Valkovce – št. hr. Poľsko, vedenie 2x400 kV Lemešany – Moldava nad Bodvou – Salgótarján, vedenie 400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur, PVE Ipeľ, DG elektráreň Levice

Hutnícky priemysel

Bočiar – moriaca linka oceľových plechov, Veľký Šariš – nanášanie povlakov na zvitky plechu

Farmaceutický priemysel

závod na výrobu liečiv Kežmarok

Odpadové hospodárstvo

zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou Stropkov

Vodné hospodárstvo

VN Tichý potok, VD Sereď – Hlohovec

Objekty pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

golfové ihriská Šajdíkove Humence, Sekule, Veľké Ripňany, stredisko zimných športov Biele Kamene, Športcamp Tatranská Lomnica

 

© Codes Creative Studio 2010

RABIT ENGINEERING, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 555 634 75, Fax: +421 2 555 772 05, E-mail: rabit@rabit.sk

Partneri

S-projekt

Benoy

ABCP

Kontakt

RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 555 634 75
Fax: +421 2 555 772 05
E-mail: rabit@rabit.sk