DEENSK

RABIT ENGINEERING, s.r.o.,

 
Galéria stavebníctvo

Obytný komplex Pršianska terasa

Banská Bystrica
 
Obytný komplex Pršianska terasa

KLIENT:
LEEF Banská Bysrica s.r.o.

VZŤAH:
Mandatár

TRVANIE:
2007 – 2009

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT:
ABCP, Quebec

POPIS
Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o., v spolupráci s kanadským architektom predstavila investorovi architektonický koncept, ktorý ho v rámci výberového konania najviac oslovil svojím architektonickým a vizuálnym riešením. Koncept v najväčšej možnej miere využil klady pozemku a maximalizoval jeho ekonomické využitie. Koncept bol zapracovaný do územného plánu mesta Banská Bystrica v roku 2009.

PARAMETRE:

 • plocha pozemku: 16.955 m2
 • Celková úžitková plocha: 28.286m2
 • Počet bytov: 222
 • Obytná plocha: 18.742m2
 • Úžitková plocha komerčných priestorov: 546 m2
 • Počet stojísk v podzemnej garáži: 250
 • Počet stojísk na teréne: 35


Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o., realizovala nasledovné činnosti:

 • komplexný projektový manažment
 • technickú a ekonomickú analýzu architektonického konceptu
 • geodetické zameranie
 • posúdenie vplyvov na životné prostredie
 • prípravu a schválenie Urbanistickej štúdie
 • projektovú dokumentáciu pre územné konanie a súvisiaci inžiniering
 • prepočet a analýzu stavebných nákladov
 
Obytný komplex Pršianska terasa Obytný komplex Pršianska terasa Obytný komplex Pršianska terasa Obytný komplex Pršianska terasa Obytný komplex Pršianska terasa Obytný komplex Pršianska terasa Obytný komplex Pršianska terasa Obytný komplex Pršianska terasaDAJTE NÁM VEDIEŤ A PRESVEDČTE SA SAMI ...

 

© Codes Creative Studio 2010

RABIT ENGINEERING, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 555 634 75, Fax: +421 2 555 772 05, E-mail: rabit@rabit.sk

Partneri

S-projekt

Benoy

ABCP

Kontakt

RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 555 634 75
Fax: +421 2 555 772 05
E-mail: rabit@rabit.sk