DEENSK

RABIT ENGINEERING, s.r.o.,

 
Galéria stavebníctvo

Obchodný reťazec LIDL

Bratislava, Senica, Skalica, Šamorín, Malacky
 
Obchodný reťazec LIDL

KLIENT:
LIDL v.o.s.

VZŤAH:
Dodávateľ inžinierskych činností

TRVANIE:
2003 – 2004

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT:
Agroprojekt Brno

POPIS
Známy reťazec supermarketov LIDL prichádzajúci z Nemecka.
Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o. realizovala projekty predajní LIDL medzi prvými na Slovensku. Riešenie objektov reflektuje korporatnu identitu a filozofiu obchodného reťazca LIDL, čím ho odlišujú od ostatných konkurentov.

PARAMETRE:

  • Celková predajná plocha: 1.200 – 1.400m2


Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o., realizovala v spolupráci so spoločnosťou Agroprojekt Brno nasledovné činnosti:

  • príprava a spolupráca pri vytvorení architektonického konceptu
  • geodetické práce
  • projektovú dokumentáciu pre územné konanie a súvisiaci inžiniering
  • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a súvisiaci inžiniering
  • projektovú dokumentáciu pre výberové konanie a realizáciu stavby
  • spolupráca pri výberovom konaní na výber zhotoviteľa stavby
  • komplexný projektový manažment a stavebný dozor
  • komplexné zabezpečenie kolaudácie stavby
 
Obchodný reťazec LIDL Obchodný reťazec LIDL Obchodný reťazec LIDL Obchodný reťazec LIDL Obchodný reťazec LIDLDAJTE NÁM VEDIEŤ A PRESVEDČTE SA SAMI ...

 

© Codes Creative Studio 2010

RABIT ENGINEERING, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 555 634 75, Fax: +421 2 555 772 05, E-mail: rabit@rabit.sk

Partneri

S-projekt

Benoy

ABCP

Kontakt

RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 555 634 75
Fax: +421 2 555 772 05
E-mail: rabit@rabit.sk