DEENSK

RABIT ENGINEERING, s.r.o.,

 
Galéria stavebníctvo

Obchodný reťazec HYPERNOVA

Prievidza, Levice, Liptovský Mikuláš, Pezinok
 
Obchodný reťazec HYPERNOVA

VZŤAH:
Mandatár

TRVANIE:
2002 – 2004

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT:
Agroprojekt Brno

POPIS
Prvé obchodné galérie reťazca hypermarketov Hypernova na Slovensku. Pôvodom z Holandska, pod krídlami Royal Ahold so sídlom v Amsterdame.
Riešenie objektov prinieslo na Slovensko nové ponímanie obchodných reťazcov. Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o. zastrešovala komplexné činnosti od projektovej prípravy až po kolaudáciu vrátane komplexného projektového manažmentu.

PARAMETRE:

 • Celková podlažná plocha: cca. 5.000 m2
 • Celková predajná plocha: cca. 3.500 m2
 • Počet stojísk na teréne: cca. 330


Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o., realizovala v spolupráci so spoločnosťou Agroprojekt Brno nasledovné činnosti:

 • príprava a spolupráca pri vytvorení architektonického konceptu
 • geodetické práce
 • technickú a ekonomickú analýzu architektonického konceptu
 • posúdenie vplyvu na životné prostredie
 • projektovú dokumentáciu pre územné konanie a súvisiaci inžiniering
 • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a súvisiaci inžiniering
 • projektovú dokumentáciu pre výberové konanie a realizáciu stavby
 • spolupráca pri výberovom konaní na výber zhotoviteľa stavby
 • komplexný projektový manažment a stavebný dozor
 • prepočet a analýzu stavebných nákladov
 • komplexné zabezpečenie kolaudácie stavby
 
Obchodný reťazec HYPERNOVA Obchodný reťazec HYPERNOVA Obchodný reťazec HYPERNOVA Obchodný reťazec HYPERNOVADAJTE NÁM VEDIEŤ A PRESVEDČTE SA SAMI ...

 

© Codes Creative Studio 2010

RABIT ENGINEERING, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 555 634 75, Fax: +421 2 555 772 05, E-mail: rabit@rabit.sk

Partneri

S-projekt

Benoy

ABCP

Kontakt

RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 555 634 75
Fax: +421 2 555 772 05
E-mail: rabit@rabit.sk