DEENSK

RABIT ENGINEERING, s.r.o.,

 
Galéria stavebníctvo

Dostavba Národného onkologického ústavu

Bratislava
 
Dostavba Národného onkologického ústavu

KLIENT:
Národný onkologický ústav

VZŤAH:
Mandatár

TRVANIE:
1995 – 1997

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT:
Zdravoprojekt

POPIS
Na základe vzniknutých požiadaviek a zavádzaní nových postupov pri liečení onkolologických ochorení vznikla požiadavka na vybudovanie nového centra rádiológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Stavba bola realizovaná v spolupráci s rakúskou spoločnosťou VAMED ENGINEERING. Realizáciou objektu vzniklo jedinečné zdravotnícke špecializované centrum na Slovensku, nadregionálneho a celospoločenského významu. Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o. realizovala komplexný projektový manažment a inžiniering tejto vysoko náročnej stavby.

PARAMETRE:

  • plocha pozemku: m2
  • Celková podlažná plocha: m2


Spoločnosť RABIT ENGINEERING, s.r.o., realizovala nasledovné činnosti:

  • komplexný projektový manažment a stavebný dozor
  • prepočet a analýzu stavebných nákladov
  • komplexné zabezpečenie kolaudácie stavby
 
Dostavba Národného onkologického ústavu Dostavba Národného onkologického ústavu Dostavba Národného onkologického ústavu Dostavba Národného onkologického ústavuDAJTE NÁM VEDIEŤ A PRESVEDČTE SA SAMI ...

 

© Codes Creative Studio 2010

RABIT ENGINEERING, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 555 634 75, Fax: +421 2 555 772 05, E-mail: rabit@rabit.sk

Partneri

S-projekt

Benoy

ABCP

Kontakt

RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 555 634 75
Fax: +421 2 555 772 05
E-mail: rabit@rabit.sk